اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1396/10/30 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 96 آغازخواهد شد
1396/7/30 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1396/6/19 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از نوزدهم شهریورماه96
1396/3/20 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در تابستان 96
1396/3/1 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1395/10/26 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 95 آغازخواهد شد
1394/6/31 لغو خوابگاه در صورت عدم مراجعه تا دهم مهرماه 1394
1392/7/7 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورودمقطع کاردانی به کارشناسی نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از هفتم مهرماه
1391/6/27 اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه
1391/6/20 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست و سوم شهریورماه
1391/2/30 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 92-91
1390/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد