اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1397/4/25 تمدید مهلت ثبت نام از دانشجویان مقاطع تخصصی ( رزیدنت وph.D ) ساکن در خوابگاه های هزینه ای.
1397/4/11 ثبت نام از دانشجویان مقاطع تخصصی ( رزیدنت وph.D ) قدیمی ساکن در خوابگاه های هزینه ای که متقاضی تمدید سکونت در مهرماه سال تحصیلی 98 - 1397 می باشند، از روز شنبه 16 تیر ماه 97 آغاز خواهد شد.
1397/3/31 تمدید مهلت ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در تابستان 97
1397/3/21 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در تابستان 97
1397/2/30 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1397/2/11 ثبت نام از دانشجویان قدیمی ساکن در خوابگاه ها که متقاضی تمدید سکونت در مهرماه سال تحصیلی 98 - 1397 می باشند، از روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 آغاز خواهد شد.
1396/10/30 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 96 آغازخواهد شد
1396/7/30 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1396/6/19 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از نوزدهم شهریورماه96
1395/10/26 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 95 آغازخواهد شد
1394/6/31 لغو خوابگاه در صورت عدم مراجعه تا دهم مهرماه 1394
1392/7/7 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورودمقطع کاردانی به کارشناسی نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از هفتم مهرماه
1391/6/27 اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه
1391/6/20 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست و سوم شهریورماه
1391/2/30 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 92-91
1390/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد