«لیست اخبار»


1391/2/30
شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 92-91

 

دانشجوی گرامی:

جهت درخواست اسکان در خوابگاه برای مهرماه سال تحصیلی 92-91 می بایست از روز دوشنبه 1/3/91 تا روز شنبه 20/3/91 با مراجعه به

سامانه اسکان     (http://eskan.tums.ac.ir)

 

 

 

 

 

 

 

با تکمیل کردن فرم تقاضا، درخواست خود را ارسال نمایید.

عدم ارسال فرم تقاضا به منزله انصراف از خوابگاه تلقی خواهد شد و در مهر ماه سال 91 به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.                             واحد اسکان کل دانشجویان