«لیست اخبار»


1396/3/20
شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در تابستان 96

دانشجوی گرامی: در صورت داشتن شرایط زیرجهت درخواست اسکان در خوابگاه برای تابستان 96، ضمن ارایه مدارک حداکثر تا تاریخ 31 خرداد ماه 96 به دفتر سرپرستی خوابگاه، می بایست از روز یکشنبه96/3/21 تا روز چهارشنبه96/3/31 با مراجعه به سامانه اسکان (http://eskan.tums.ac.ir) با تکمیل کردن فرم تقاضا، درخواست خود را ارسال نمایید. عدم ارسال فرم تقاضا به منزله عدم نیاز تلقی خواهد شد و در تابستان 96به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت

  1. ارایه نامه کتبی از مدیر گروه و تایید آموزش دانشکده با شماره سریال ثبت شده ( پروپزال پایان نامه دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی مقطع دکتری عمومی و دانشجویان مقطع ارشد ورودی 94 )
  2. دانشجویان اینترن که اسامی آنها به تایید مدیر گروه آموزش دانشکده رسیده باشد.
  3. دانشجویان رشته پزشکی که امتحانات آنها به پایان نرسیده باشد.(با ارایه نامه کتبی از آموزش دانشکده)
  4. دانشجویان غیر سنواتی که با گذراندن ترم تابستان فارغ التحصیل خواهند شد.
  • به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95 به هیچ عنوان خوابگاه تابستانی تعلق نمی گیرد.

.

روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها