«لیست اخبار»


1390/10/27
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، ثبت نام از دانشجویان جدیدالورودنیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز شنبه اول بهمن ماه 90 آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در دست داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.
این گزارش می افزاید، سامانه اسکان تا 10 بهمن جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت می باشد.