«لیست اخبار»


1391/6/27
اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور خوابگاهها، اسکان دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه به صورت موقت می باشد و با توجه به شرایط موجود و بررسی همکاران در مدیریت احتمال جا به جایی وجود دارد و خواهشمند است با سرپرستان محترم خوابگاهها همکاری لازم را به عمل آورید.