نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: بوستان 1
کد: 11
آدرس: امیرآباد شمالی - روبروی خیابان شانزدهم - کوی علوم پزشکی تهران
تصویر:
جنسیت خوابگاه: مرد
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال