نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: بلوک A گلستان دمشق
کد: 300
آدرس: خیابان فلسطین - خیابان دمشق - پلاک
تصویر:
جنسیت خوابگاه: زن
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال