«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه یا کدملی (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)

چنانچه در هر یک از مراحل کار با سیستم دچار مشکل شدید با شماره 88352176 تماس حاصل فرمایید