اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1395/10/26 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 95 آغازخواهد شد
1395/7/10 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1395/6/23 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست وسوم شهریورماه95
1395/2/29 تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان مدیریت امور خوابگاهها
1395/2/12 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 96-95
1394/6/31 لغو خوابگاه در صورت عدم مراجعه تا دهم مهرماه 1394
1393/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی از یکم بهمن ماه 93 آغازخواهد شد
1392/7/7 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورودمقطع کاردانی به کارشناسی نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از هفتم مهرماه
1391/6/27 اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه
1391/6/20 آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول متقاضی خوابگاههای دانشجویی از بیست و سوم شهریورماه
1391/2/30 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 92-91
1390/10/27 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد